Регистрация на фирма – ООД и ЕООД

Регистрация на фирма – ООД и ЕООД е процес и правна услуга, изискваща правни (юридически) знания и умения.

Преди да регистрирате вашата фирма, трябва да разберете какво дружество трябва да се регистрира – ООД, ЕООД, АД, ЕТ и др.

Регистрация на фирма и разлика между ООД и ЕООД

ООД означава Дружество с Ограничена Отговорност и често наричано „ограничено отговорно дружество„, следвайки съкращението ООД. ООД е обединение на две или повече лица (магат да са както физически, така и юридически), за извършване на търговски сделки с общи средства. Съдружниците имат дялове.

ЕООД означава Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност и често наричано „еднолично ограничено отговорно дружество“, следвайки съкращението ЕООД. Фирмата се регистрира на едно лице, което може да бъде физическо или юридическо.

Накратко, няма разлика между фирма ООД и ЕООД – разликата е само това, че при един собственик, името указва едноличната собственост на капитала. Процесът по откриването на фирма за ООД и ЕООД обаче има няколко дребни технически разлики.

Регистрация на фирма (дружество), ООД и ЕООД – изисквания

 • Минимален капитал за учредяване на дружество – 2 (два) лева. Минималната учредителна вноска, която може да притежава един съдружник в ООД – 1 (един) лев.
 • Наименование (Име) на дружеството – трябва да бъде уникално!
 • Основна дейност на фирмата – добре е да предвидите всякакви дейности и да ги впишете.
 • Седалище и адрес на управление – могат да са на един адрес или с различни адреси.
 • Трябва да изберете управител или няколко управители. Могат да бъдат измежду съдружниците (собствениците) или трето лице.
 • Трябва да укажете размер на капитала, следвайки минималните изисквания по-горе.

Регистрация на дружество, ООД и ЕООД фирма – процес

 • Подготвят се документите за регистрация на дружеството/фирмата/организацията – ООД или ЕООД.
  • Решение на едноличния собственик на капитала
  • Учредителен акт (документ за учредяване) – Дружествен договор за ООД и Учредителен устав за ЕООД.
  • Договор за управление
  • Образец от подпис и съгласие
  • Декларация по чл.13, ал. 4 от ЗТР
  • Декларация по чл.141, ал. 8 от ТЗ
  • Декларация по чл.142 от ТЗ
 • Проверява се уникалността на наименованието на фирмата.
 • Среща с нотариус за подписване на нужните документи.
 • Капиталът* се внася в банкова сметка (набирателна сметка), създадена само да съхранява капитала до фактическата регистрация на дружеството. Това е „гаранция“ за наличие на капитала. *Капитал на фирма също може да бъде непарична вноска, но за целта на регистрацията на фирмата – ще пропуснем тези усложнения, но се свържете с нас ако е такъв случая.
 • Сдруженията (дружествата) се регистрират към Агенция по вписванията – Търговски Регистър. Подава се заявление А4 – за дружества с ограничена отговорност – ООД и ЕООД.
 • Процесът по регистрация на ООД или ЕООД дружество (фирма) се извършва за период от няколко дни, най-бързо за 1 ден.
 • След като дружеството се регистрира, получавате удостоверение за актуално състояние за регистрация на фирма ЕООД или ООД.
 • Набирателната банкова сметка се променя в разплащателна сметка, за да може да се използва пълноценно за търговските операции на дружеството.
 • Ако имате нужда от счетоводни услуги и ТРЗ (персонал и заплати), обмислете за счетоводно обслужване (помесечно) или за годишно счетоводно приключване.

Регистрация на фирма, ООД и ЕООД дружество – цена

Стигнахме до може би най-важния въпрос за административната регистрация на фирми и дружества, ООД и ЕООД – цена и разходите.

 • правна (юридическа) консултация, приготвяне на документи и регистрация на фирма ООД и ЕООД – цена по договаряне, в зависимост от индивидуалните нужди и изисквания. Цени от 50лв. Цените зависят от брой управители и други специфични особености.
 • държавна такса за вписване на фирмата – 110 лв.**
 • държавна такса за вписване на фирмата – банкова такса за плащането/превода – 2-10 лв.
 • банкова такса за откриване на набирателна сметка – обикновено 40-80 лв.
 • нотариална такса – 5-10лв.
 • държавна такса за издаване на удостоверение за актуално състояние – 7 лв.
 • държавна такса за издаване на удостоверение за актуално състояние – банкова такса за плащането/превода – 2-10 лв.
 • Регистрация по ЗДДС и други счетоводни услуги – при поискване.

** Държавна такса за вписване (откриване) на фирмата – предоставя се 50% отстъпка при подаване по електронен път (с електронен подпис), на основание чл. 12, ал. 2 от ЗТР.

Общата сума за регистрацията на вашата фирма е по договаряне. Указаните цени са за ваш ориентир и се надяваме да са полезни.

Регистрация на фирма, ООД и ЕООД дружество – възможни грешки

Няма да се впускаме подробно в разяснения на възможните грешки при регистрация на ООД и ЕООД фирма и дружество, само ще изброим най-важните (най-глупавите), при които ще загубите средства:

 • избрали сте име за фирмата (наименование), което вече съществува
 • ограничили сте дейността на фирмата до текущо нужната, без да помислите за бъдещо разрастване на фирмените услуги и дейности.

Онлайн регистрация на фирма – ООД и ЕООД

Предвиждаме създаването на нова секция в уеб сайта, която да включва онлайн заявка за регистрация на фирма, ООД и ЕООД, ЕТ, АД. Докато пуснем тази секция, можете да се свържете с нас за регистрация на фирма. Трябва да укажете данните от секция „изисквания за регистрация на фирма“ и телефон/имейл/лице за обратна връзка.

Обичаме да казваме, че искаме да пестим вашето време, но регистрацията на фирма се прави веднъж – отделете време и я направете както трябва, за да си спестите пари и време при последващи усложнения. Можете да я направите сами, със или без консултация от нас, но ако искате да сте спокойни и да спестите време – доверете се на счетоводна къща София.

Купуване на дялове от съществуваща фирма ООД или ЕООД

Освен регистрация на нова фирма, за вас може да представлява интерес да инвестирате пари и/или време в съществуващ бизнес, който в момента се развива или вече е развит и се планира разрастване. В този случай, вие се интересувате да купите част или всички дялове на съществуваща фирма, ООД, ЕООД или дори ЕТ, или да купите цялата фирма, която да се присъедини към ваша съществуваща фирма! Това крие своите рискове, защото трябва да се защитите от възможни задължения, или неприятни подписани договори и други скрити подробности, относно придобиваната фирма. Така че препоръчително е да се консултирате с опитни адвокати и юристи, или опитни счетоводители/одитори, кото могат да ви разкажат каква е процедурата, какви са рисковете, какво трябва да се провери и декларира, за да се реализира сделката за купуване на дялове от фирма.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *