Счетоводни услуги за фирми и счетоводен опит

Счетоводните услуги варират за различните бизнес отрасли и сфери на работа. Различните фирми имат различни нужди, от което следва нужда за различни компетенции и счетоводни умения. Работата с фирми от ЕС, САЩ, Канада, Китай (скоро и Великобритания ще бъде отделена) и други извън България, също представлява предизвикателство. Нашите екипи имат счетоводен опит в следните бизнеси и видове фирми:

Счетоводни услуги и опит – счетоводство за транспортни фирми

Счетоводство за транспортни фирми има своите специфики. Всяка фирма има разнообразни счетоводни казуси, които изискват знания и умения в българското, европейското и други законодателства. Обработват се специфични за транспорта услуги:

  • митнически документи
  • възстановяване на ДДС от ЕС/Европа
  • обработване на разходите за гориво

Счетоводство за строителни фирми и строителни услуги

Счетоводство за строителни фирми и строителни услуги е изпълнена със множество счетоводни казуси, за които е нужен практически опит. Не рядко работниците във фирмата се сменят сравнително бързо, което увеличава работата по ТРЗ обслужването и вложеното време от страна на счетоводителите. Има работа за машини, МПС и специализирани строителни средства. Ето защо строителните услуги са отделени като отделен тип в счетоводството, което изисква индивидуална цена на обслужването за всяка фирма поотделно.

Счетоводни услуги и опит – счетоводство за фирми за услуги и търговия (вкл. в София)

Счетоводството за фирми за услуги и търговия (с изкл. на транспортните услуги) е най-често срещаните в България и София. За сметка на това, търговски сделки се сключват с цят свят, от всички континенти. Най-честите търговски партньори на фирмите за услуги и търговия в България са ЕС (Европейския съюз, в частност Гърция, Румъния, Германия, Франция, Великобритания, Австрия), държави в Европа (Сърбия, Македония, Русия, Украйна, Швейцария и др.), САЩ, Канада, Южна Кореа, Япония и т.н. За стоки и продукти – Турция и Китай са сред най-евтините и желани партньори, поради ниските си цени на произведените продукти и стоки.

Най-честите счетоводни и ТРЗ (Payroll) услуги включват:

Счетоводни услуги и опит – счетоводство за фирми с онлайн магазин

Счетоводство за фирми с онлайн/електронен магазин е все по-често разпространена дейност в България, поради развитието на ИТ сектора и интернет/онлайн услуги и онлайн електронни плащания (разплащания). Понякога онлайн магазините просто допълват дейността на фирми със стандартни магазини, а понякога това е напълно самостоятелна дейност, дори като допълнителна работа и допълнителен доход. Електронните разплащания, договори в куриери и др. специфични дейности са сред предизвикателствата на счетоводителите.

Счетоводна къща София има богат опит с клиенти за онлайн електронни магазини, който споделяме с нашите клиенти. Ако имате конкретни изисквания или нужда от счетоводна/данъчна консултация – свържете се с нас за уговаряне на среща и съдействие.

Счетоводни услуги и опит – счетоводство за фирми с магазини с касов апарат

Счетоводство за фирми с магазини с касов апарат често включват едновременно търговия и услуги. Например, ако се продават продукти, които имат нужда от доставка и монтаж, нормално е фирмите да ги осигурят.

В частен случай има фирми с магазини, които са само търговия, без да предлагат услуги. За тях предлагаме по-конкурентни цени на счетоводното обслужване.

Счетоводни услуги и опит – счетоводство за фирми/предприятия за производство

Счетоводство за фирми/предприятия за производство е сред най-сложните от счетоводна гледна точка. Включват в себе си много на брой изисквания за знания, умения и счетоводен опит. Големите и малки предприятия често имат свои отдели, които се занимават със счетоводството.

За малките и новостартиращи фирми и производствени предприятия можем да предложим качествено счетоводно консултиране и обслужване, според нуждите на всяка дейност. Цените естествено са индивидуални, а често не са фиксирани като месечна такса, а са според заетостта и документооборота.

Цени на счетоводни и ТРЗ услуги за София

Цените на счетоводните и ТРЗ услуги за София се определят индивидуално за дейността на всяка фирма. Може да имате много служители, но малко документооборот, или пък обратното – много документооборот и малко служители (или без нито един служител). Свържете се с нас за индивидуална оферта за счетоводно обслужване и опишете подробно денйността си.

За нови фирми съдействаме за регистрация на фирма (ООД и ЕООД) и предлагаме първоначални отстъпки от стандартната счетоводна тарифа, за да можете да стартирате спокойно, с по-малки разходи. Ако дейността ви изисква да имате свой уеб сайт (вкл. изработка и дългосрочна поддръжка) и силно представяне в Интернет при търсене в търсачките (Гугъл.бг) – нашите партньори могат да ви консултират и съдействат, с отстъпка за нови фирми!