Цени на счетоводни услуги

Цени на счетоводни услуги и счетоводство, правна и счетоводна консултация, данъчно планиране, регистрация на фирма / фирми и др. се определят според индивидуалните нужди и изисквания на всяка отделна фирма. Публикуваните в сайта на счетоводната къща цени са ориентировъчни и подлежат на корекция/потвърждение от главен счетоводител или одитор.

Цената за фирми с ДДС е под формата на абонамент за счетоводно обслужване, а на фирми без ДДС – по договаряне, според нуждите на клиентите. За повече информация вижте списък на предлаганите счетоводни услуги.

Цена на счетоводни услуги за фирми

Цената на счетоводните услуги за фирми зависи от следните фактори:

 • вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство, строителство…
 • област на дейността – в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС, внос и износ, и др.
 • наличие на регистрация по ДДС
 • брой обекти
 • документооборот – брой счетоводни документи и фактури (издадени и получени)
 • брой осигурени лица
 • складови наличности и нужда от складова програма
 • месечен оборот (нужда от допълнителни справки и допълнителен документооборот)

* Фирми, които стават наши клиенти, но имат множество пропуски и грешки в счетоводната документация за минал период (при предходни счетоводства), заплащат допълнителна цена според нужните корекции за въвеждане на документацията в изряден вид.

Стараем се да бъдем коректни и ще ви известим максимално рано за такива грешки/пропуски, вместо да ви начисляваме допълнителни суми в края на месеца и вие да се чудите за какво са начислени. За да бъдем ясни – единични корекции не се таксуват, а се таксува само при нужда от много на брой корекции, които ще отнемат много допълнително (извънредно) време.

Цена на счетоводни услуги за фирми – пакети

Вместо да даваме много на брой и сложни таблици с цени, можете да видите цена на абонамент на счетоводно обслужване (счетоводни услуги) за фирми под формата на примери.

Умишлено публикуваме примери на абонамент за счетоводно обслужване и услуги за малки фирми, тъй като ръководителите на вече работещи и развити фирми са наясно с пазарните цени и знаят, че качествено свършената работа пести пари!

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Услуги-мини“

Цената на пакет „Услуги-мини“ включва:

 • Вид на дейността: Услуги
 • Регистрация по ДДС: Не
 • Брой осигурени лица: 1
 • Брой документи: до 10

Цена на счетоводни услуги: от 30 лв./месец

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Търговия-мини“

Цената на пакет „Търговия-мини“ включва:

 • Вид на дейността: Търговия
 • Регистрация по ДДС: Не
 • Брой осигурени лица: до 2
 • Брой документи: до 20

Цена на счетводни услуги: от 55 лв./месец

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Услуги-ДДС-мини“

Цената на пакет „Услуги-ДДС-мини“ включва:

 • Вид на дейността: Услуги
 • Регистрация по ДДС: Да
 • Брой осигурени лица: до 2
 • Брой документи: до 15

Цена на счетоводни услуги: от 70 лв./месец

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Търговия-ДДС-мини“

Цената на пакет „Търговия-ДДС-мини“ включва:

 • Вид на дейността: Търговия
 • Регистрация по ДДС: Да
 • Брой осигурени лица: до 3
 • Брой документи: до 30

Цена на счетоводни услуги: от 130 лв./месец

Индивидуални цени на счетоводни услуги за фирми

Както забелязвате, възможно е вместо „3 осигурени лица“, при вас да бъде само едно, но пък вместо 30 документа да имате 120 броя документооборот.

Точно за тези случаи ние даваме индивидуална счетоводна оферта, в зависимост от вашите индивидуални нужди. Така цената на счетоводното обслужване е такава, че вие плащате само това – което ползвате. Може да се каже, че това е идеалния вариант за вас!

Ако очаквате определени месеци да имате намален документооборот, равняващ се на под 25% от очакваното, и ни уведомите за това предварително, ние ще направим отстъпка, съответстваща на намаления документооборот.

И в края на тази страница ще приключим темата с цените за счетоводни услуги в София и областта, като заявим, че при една и съща цена на счетоводно обслужване, може да получите съвсем различно качество на извършване на дейността, което да доведе до административни глоби за вас! Ако сега трябва да избирате – помислете и изберете по-качествената счетоводна къща или счетоводна кантора/агенция в София, за да си спестите подобни разходи и излишни разправии.

Цена на счетоводно годишно приключване за фирми без абонамент

Цената на счетоводното годишно приключване зависи преди всичко от документооборота и е на сравнително идентични цени сред различните счетоводни къщи. Прилагаме ориентировъчни цени:

Брой документи – Цена на годишно счетоводно приключване
до 50 документа – 160 лв
от 51 до 100 док. – 240 лв
от 101 до 200 док. – 360 лв
над 201 док. – по договаряне

Цена на допълнителни счетоводни услуги и забележки

 • При регистрация по интрастат се добавят допълнителни цени, според документооборота на фирмата.
 • Свържете се с нас за индивидуална оферта!