Цени на счетоводни услуги – 2019 и 2020

Цени на счетоводни услуги и счетоводство (2019 и 2020), правна и счетоводна консултация, данъчно планиране, регистрация на фирма / фирми, бизнес планиране и др. се определят според индивидуалните нужди и изисквания на всяка отделна фирма. Публикуваните в сайта на счетоводната къща цени са ориентировъчни и подлежат на корекция/потвърждение от главен счетоводител или одитор.

Цената за фирми с ДДС е под формата на абонамент за счетоводно обслужване, а на фирми без ДДС – по договаряне, според нуждите на клиентите. За повече информация вижте списък на предлаганите счетоводни услуги.

Цена на счетоводна консултация (вкл. регистрация на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД)

Ако ще стартирате нова фирма (бизнес в България, ЕС или чужбина) и имате нужда да си изясните какви разходи ви очакват, какво можете да спестите и какво е нужно за да стартирате работа с фирмата си – счетоводната консултация ще е най-полезна за вас! Ако вече имате фирма, но имате други счетоводни, данъчни, правни въпроси, за които нямате опит и се нуждаете от опитен счетоводител – също можем да сме от полза с данъчна и счетоводна консултация.

Цена на консултация (вкл. регистрация на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД) е индивидуална. Минимална цена на консултация – 50лв. и зависи от времето и казуса (нужните компетенции).

Във връзка с промени в закона от края на 2019г., можем да сме полезни с консултация за електронни магазини, ВОД, ВОП, „нова сграда“ и „подобрение“, техническа инфраструктура, еднородна дейност в един обект, няколко фирми (свързани или несвързани). В бъдеще ще можем да сме полезни за СУПТО, където непрекъснато се правят промени и трябва да се тълкуват индивидуално за всяка фирма/дейност.

Бизнес консултации, планиране на развитие и цени

Екипът ни предлага допълнително комплексна бизнес консултация, планиране на развитие, която може да премине към писмена бизнес стратегия за цялостно развитие на бизнеса в Интернет и офлайн, изработването на онлайн магазини (един или мрежа от магазини за различните стоки), корпоративен фирмен/бизнес уеб сайт и поддръжка на съществуващ уеб сайт, оптимизация на уеб сайт за търсачки, маркетинг стратегии и реклама. Цената на бизнес консултацията е индивидуална, но обикновено започва от 200лв. (100 евро).

Изработката на всеобхватен индивидуален бизнес план-стратегия за бизнес развитие, инвестиции и маркетинг е в писмена форма и цената започва от цена от 600лв. (300 евро), но може да достигне няколко хиляди лева за комплексни бизнес и IT стратегии.

Услугата бизнес консултация се предлага в екип от няколко експерти, специалисти и партньори, и не се извършва от счетоводител, но е възможно да има нужда от счетоводна/данъчна консултация като част от бизнес плана, за да се прогнозират разходите и себестойността за предоставяне на услуги и решения или за производство/внос/износ/препродажба на продукти.

Цена на счетоводни услуги за фирми

Цената на счетоводните услуги за фирми зависи от следните фактори:

 • вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство, строителство
 • виж на фирмата/дружеството – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, НПО, сдружение с нестопанска цел…
 • област на дейността – в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС (ВОП/ВОД), внос и износ, и др.
 • наличие на регистрация по ДДС
 • брой обекти (магазини, офиси, складове и др.)
 • документооборот – брой счетоводни документи и фактури (издадени и получени)
 • брой осигурени лица (вкл. работници)
 • складови наличности и нужда от складова програма
 • месечен документо оборот (нужда от допълнителни справки и допълнителен документооборот)
 • задължение за финансов одит?
 • други специфични нужди и изсквания
 • за съществуващи фирми – каква счетоводна база е прилагана последната година (МСС, НСС)?

* Фирми, които стават наши клиенти, но имат множество пропуски и грешки в счетоводната документация за минал период (при предходни счетоводства), заплащат допълнителна цена според нужните корекции за въвеждане на документацията в изряден вид.

Стараем се да бъдем коректни и ще ви известим максимално рано за такива грешки/пропуски, вместо да ви начисляваме допълнителни суми в края на месеца и вие да се чудите за какво са начислени. За да бъдем ясни – единични корекции не се таксуват, а се таксува само при нужда от много на брой корекции, които ще отнемат много допълнително (извънредно) време.

Цена на счетоводни услуги за фирми – пакети

Вместо да даваме много на брой и сложни таблици с цени, можете да видите цена на абонамент на счетоводно обслужване (счетоводни услуги) за фирми под формата на примери. Указаните най-ниски цени се предлагат за стартиращи фирми в първите месеци, докато развият своята дейност.

Умишлено публикуваме примери на абонамент за счетоводно обслужване и услуги за малки фирми, тъй като ръководителите на вече работещи и развити фирми са наясно с пазарните цени и знаят, че качествено свършената работа пести пари (и административни глоби)!

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Услуги-мини“

Цената на пакет „Услуги-мини“ включва:

 • Вид на дейността: Услуги
 • Регистрация по ДДС: Не
 • Брой осигурени лица: 1
 • Брой документи: до 10

Цена на счетоводни услуги: от 70-90 лв./месец

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Търговия-мини“

Цената на пакет „Търговия-мини“ включва:

 • Вид на дейността: Търговия
 • Регистрация по ДДС: Не
 • Брой осигурени лица: до 2
 • Брой документи: до 20

Цена на счетводни услуги: от 80-120 лв./месец

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Услуги-ДДС-мини“

Цената на пакет „Услуги-ДДС-мини“ включва:

 • Вид на дейността: Услуги
 • Регистрация по ДДС: Да
 • Брой осигурени лица: до 2
 • Брой документи: до 15

Цена на счетоводни услуги: от 90-140 лв./месец

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Търговия-ДДС-мини“

Цената на пакет „Търговия-ДДС-мини“ включва:

 • Вид на дейността: Търговия
 • Регистрация по ДДС: Да
 • Брой осигурени лица: до 3
 • Брой документи: до 30

Цена на счетоводни услуги: от 120-160 лв./месец

Индивидуални цени на счетоводни услуги за фирми

Както забелязвате, възможно е вместо „3 осигурени лица“, при вас да бъде само едно, но пък вместо 30 документа да имате 120 броя документооборот.

Точно за тези случаи ние даваме индивидуална счетоводна оферта, в зависимост от вашите индивидуални нужди. Така цената на счетоводното обслужване е такава, че вие плащате само това, което ползвате. Може да се каже, че това е идеалния вариант за вас!

Ако очаквате определени месеци да имате намален документооборот, равняващ се на под 25% от очакваното, и ни уведомите за това предварително, ние ще направим отстъпка, съответстваща на намаления документооборот.

И в края на тази страница ще приключим темата с цените за счетоводни услуги в София и областта, като заявим, че при една и съща цена на счетоводно обслужване, може да получите съвсем различно качество на извършване на дейността, което да доведе до административни глоби за вас! Ако сега трябва да избирате – помислете и изберете по-качествената счетоводна къща или счетоводна кантора/агенция в София, за да си спестите подобни разходи и излишни разправии.

Цена (2019) на счетоводно годишно приключване за 2018г. за фирми без абонамент

Цената на счетоводното годишно приключване за 2018 и 2019 зависи преди всичко от документооборота и е на сравнително идентични цени сред различните счетоводни къщи. Прилагаме ориентировъчни цени:

Брой документи – Цена на годишно счетоводно приключване 2018/2019
до 50 документа – от 160-190 лв.
от 51 до 100 док. – от 240-290 лв.
от 101 до 200 док. – от 360-420 лв., индивидуална цена по договаряне
над 201 док. – индивидуална цена по договаряне

* Както и при абонаментното счетоводно обслужване, цените за годишно счетоводно приключване са ориентировъчни и зависят от вида документи, страните с които се търгува и т.н. Предлагаме индивидуални цени за всеки – плащате само това, което ползвате.

Цена на допълнителни счетоводни услуги и забележки

 • При регистрация по интрастат се добавят допълнителни цени, според документооборота на фирмата.
 • Свържете се с нас за индивидуална оферта!