Покупка, продажба, прехвърляне на дружествени дялове от фирма (ООД и ЕООД)

Покупка /купуване/, продажба /продаване/, прехвърляне на дружествени дялове (процент) от фирма (ООД/ЕООД – дружество с ограничена отговорност) е различна процедура от купуване/продаване на цялата

Виж повече