НАП пусна анкета за корупцията при контролните си функции

НАП пусна анкета за да получи обратна връзка от бизнеса за възможни корупционни практики при прилагането на контролните си функции. Анкетата е насочена за (може би анонимно) събиране на информация за възможни корупционни практики и схеми от служители на НАП.

*1. Извършвано ли е контролно производство (проверка, ревизия или оперативна проверка в търговски обект) на Вашето дружество от служители на НАП?
*2. В случай, че на Вашето дружество е извършвана (проверка, ревизия или оперативна проверка в търговски обект) считате ли, че действията от органите по приходите на НАП се извършват при спазване на разпоредбите на законодателя?
*3. Извършвана ли е оперативна проверка на Ваш търговски обект във връзка с провеждана национална лятна и/или зимна кампания по спазване на данъчното и осигурителното законодателство?
*4. При извършване на оперативна проверка от служители на НАП през лятната/зимната кампания оказван ли Ви е натиск, за да настъпи промяна на констатираните факти и обстоятелства с искане за материална или нематериална облага или услуга?
*5. Според Вас доколко е разпространена корупцията сред служителите на НАП, извършващи контролни действия?
*6. Отправяли ли сте покана към държавен служител за обяд/вечеря/друго с цел решаване на проблем, възникнал в хода на проверката/ревизия?
*7. Ако служител на НАП директно Ви поиска пари, какво бихте направили, за да решите проблема?
*8. При извършване на проверки/ревизии проверяващите органи искали ли са от Вас пари, подарък, друга материална облага или услуга?
*9. Правено ли Ви е предложение от проверяващите органи за по-бързо издаване на даден административен акт (aкт за прихващане или възстановяване, протокол за извършена проверка, удостоверение, ревизионен доклад и ревизионен акт) срещу пари, подарък или друг вид облага?
*10. Получавали ли сте предложение от проверяващи органи за не съставяне на aкт за установяване на административно нарушение срещу пари, подарък или друг вид облага?
*11. Случвало ли Ви се е да бъдете проверяван/ревизиран от служители на НАП в нетрезво състояние?
*12. В случай, че е извършвана проверка във Ваш търговски обект, по време на проверка служителите на НАП употребявали ли са алкохол?
*13. След извършено контролно производство на Вашето дружество/във Вашия търговски обект проверяващите/ревизиращите органи по приходи свързват ли се/ връщат ли се в обекта отново, за да се възползват безплатно от стоките/услугите, които предлагате?
*14. Имате ли и можете ли да предоставите материали, които да удостоверяват хипотезите, изложени във въпроси 11 и 12? Ако разполагате с такива, моля, изпратете ги на имейл адрес: anticorruption…..
*15. Какво според Вас би могло да се промени в работата на служителите на НАП от отдели „Ревизии“, „Проверки“ и „Оперативни проверки“, с което да се оптимизират действията на органите по приходите? Опишете Вашите предложения.

Изглежда анкетата цели да окаже някакъв натиск към служителите на агенцията, които самостоятелно предприемат корупционни действия. Не така стои въпросът с корупцията по високите етажи – там никой не следи и не проверява какво се прави.

Въпреки това, анкетата би била полезна за намаляване на корупционния рекет, единствено е нужно да се погрижите са вашата сигурност, като я направите от обществен компютър и ИП адрес, за да се защитите от идентифициране по един или друг начин.

Въпросът с корупцията в България все още е актуален и не се очаква скоро (в близките 10-20 години) да бъде ограничен. Има отделни хора, които полагат някакви усилия, но Съдебната власт и система не успяват да приложат законите в разумни срокове и с еднакъв аршин за всички физически и юридически лица, което подкопава всякакви опити за подобрение…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *